INSCRIPCIONS SOCIS

La quota individual anual d’aquest any és de 45€, això vol dir que ser soci del CEB té un cost mensual d’uns 3,75€ amb tots els drets per a poder disposar, com a préstec, de material de muntanya i participar en els cursos i les activitats que s’organitzen.

La quota familiar anual és de 55€, és a dir, que per 55€ tota la família pot ser sòcia del Centre Excursionista de Begues amb els avantatges de la quota individual


OPERATIVA PER A FEDERAR-SE

Opció A:

Venir a la seu social del CEB, passeig de l’Església número 1, l’edifici conegut com El Colmado o El Petit Casal, qualsevol divendres de 19h30 a 20h30 i fer l’abonament de l’import de la modalitat de llicència escollida mes la quota anual de soci.

Opció B:

Les tarifes de les assegurances : LLIÇÈNCIES

Heu de triar la cobertura que desitgeu per aquest any mes la quota de soci i fer efectiu l’ingrés de l’import al compte corrent que tenim a ING Direct. Important, si us plau : en el concepte que us deixaran omplir a l’hora de fer l’ingrés, escriviu el vostre nom de la següent forma (les tres primeres lletres del nom, del cognom i del segon cognom separades per un punt). exemple: si Joan Puig Gonzalez es vol federar a la modalitat “C” majors FEEC no habilitada, ha d’ingressar al compte 149,9€ i escriure JOA.PUI.GON, i no cal fer res més. (els 149,9€ corresponen a 104,9€ llicencia FEEC no habilitada 2022 + 45 quota soci 2022).

IMPORTANT

Un ingrés per a cada tarja federativa. Les famílies si us plau no ho adjunteu tot en un ingrés, ja que serà impossible identificar l’import i la persona. Si voleu us podem confirmar que l’ingrés es correcte si ens notifiqueu la transferència al correu electrònic del CEB.

Pels menors d’edat, de 0 fins a 13 anys, la quota del CEB és gratuïta i les llicències anuals de la FEEC són molt econòmiques, realment val la pena que els assegureu (11,60€) ja que cobreix qualsevol activitat que es faci a la muntanya, amb la tranquil.litat que això comporta. El procediment per tramitar la llicencia és el mateix que hem esmentat anteriorment. Necessitem per a tots els menors el número de la targeta blava del CatSalut.

Caixa Guissona
Compte:     3140 0001 91 0014062900
IBAN / BIC:   ES02 3140 0001 91 0014062900
Titular:    Club Excursionista de Begues

INSCRIPCIÓ